Zpřísnění bankovní regulace a jeho dopady na bankovní trh

Termín: 15.3.2016
Místo: Augustine, a Luxury Collection Hotel, Prague (mapa)
Moderátor: Miroslav Zámečník

 

 

 

Hlavní témata konference

- České a zahraniční zkušenosti s regulací bankovního sektoru

- Regulace banky de lege lata (platná regulace) a de lege ferenda (jaká by regulace ideálně měla být)

- Funkce banky v moderní společnosti, aktuální trendy bank

 

Témata v Bloku I – Harmonizace české a evropské legislativy:

- Přehled aktuální a připravované legislativy v oblasti bankovní regulace na české i evropské úrovni

- Přínos povinné implementace pravidel přijatých na úrovni EU (nebo na mezinárodní úrovni jako takové) k zajištění větší ochrany stability trhu bankovních služeb

- Trendy v přístupu českého zákonodárce a regulátora k transformaci evropských pravidel

- Dopad nové legislativy na banky

 

Témata v Bloku II - Přispěje bankovní regulace ke stabilizaci bankovního prostředí, nebo jej jen nadměrně zatíží?:

- Povinný vznik Národního rezolučního fondu a důsledky tohoto opatření

- Sektorové zdanění – výhody a nevýhody

- Regulace benchmarků – PRIBOR

- Ochrana klientů vs. byrokratické, nákladné a všeobecně nepřiměřené požadavky na činnost banky

 

Témata v Bloku III - Dopady regulace na bankovní subjekty, na vývoj konkurenčního prostředí, vize dalšího vývoje bankovního sektoru:

- Dopad novely zákona o spotřebitelských úvěrech (snížení počtu poskytovatelů) na bankovní sektor

- Možnosti rozšíření bankovních služeb – příležitost nebo hrozba?

- Minimální požadavek na způsobilá pasiva – MREL

- Vize dalšího vývoje bankovnictví, banka 21. století

- Potřeba zajištění přístupu k finančním prostředkům v souvislosti s aktuálním ekonomickým růstem

 

Vstup na akci je možný po registraci.
Vaše pozvánka je nepřenosná.


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Irena Kadlecová
tel.: + 420 225 276 367
e-mail: kadlecova@mf.cz