Urbanismus a moderní architektura v Praze

Termín: 13. května 2013
Místo: Národní technická knihovna, Technická 6 / 2710, Praha 6 - Dejvice (mapa)
Moderátor: Jakub Železný

Týdeník Euro uspořádal konferenci na téma Urbanismus a moderní architektura v Praze pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj a České komory architektů. 

Termín: 13. května, od 10:00 hodin, registrace a snídaně od 9:30 hodin
Místo: Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6
Moderátor: Jakub Železný

Záštita: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Česká komora architektů
Mediální partner: E15 a časopis Architekt
Účast: na základě pozvánky

Téma: Urbanismus a moderní architektura v Praze

  • Územní plánování a příprava nového územního plánu v hlavním městě Praze
  • Urbanismus a architektura v Praze
  • Praha jako skanzen ve střední Evropě nebo moderní architektura?
  • Nový občanský zákoník a stavební zákon, legislativa v oblasti stavitelství a územního plánování

Program:

09:30 – 10:00 registrace a snídaně
10:00 – 10:15 přivítání

  • Tomáš Skřivánek / člen představenstva a ředitel divize Euro E15, Mladá fronta a.s.

10:15 – 10:45 1. blok – příspěvky řečníků

  • Tomáš Hudeček /radní, náměstek primátora, hlavní město Praha
  • Marie Kousalíková / starostka, městská část Praha 6

10:45 – 11:00 coffee break

11:00 – 11:45 2. blok – příspěvky řečníků 

  • Zdeněk Lukeš / český architekt, historik architektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog
  • Michal Hexner / architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog
  • Josef Panna / předseda, Česká komora architektů

11:45 – 12:30 lehké občerstvení a networking

Vstup na akci je možný výhradně po registraci na základě osobní pozvánky. V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o registraci, prosím, kontaktujte Kateřinu Kuncovou, tel. +420 225 347 435, e-mail: kuncovak@mf.cz.