Energy Business Breakfast

Termín: 08:00 – 12:15
Místo: hotel Le Palais, U Zvonařky 1, 120 00 Praha 2
Jazyk: čeština
Cena: 6500 Kč + DPH

Program:

08:00 – 08:30 registrace, snídaně
08:30 – 08:40 úvodní slovo

Sekce I: Nová energetická legislativa a její vliv na formování a činnost subjektů trhu s elektřinou
 
Moderátor: Petr Karas, ředitel, Ústav pro energetiku, VŠFS
08:40 - 09:00 Jan Mládek, poslanec PČR a superporadce české vlády
novela energetického zákona, cíle a aplikace české energetické politiky,
evropské směrnice a jejich implementace, energetická legislativa a obnovitelné zdroje
09:00 - 09:20 Alan Svoboda, místopředseda představenstva a výkonný ředitel pro obchod, ČEZ, a. s.
restrukturalizace skupiny ČEZ, unbundling, nastavení trhu a legislativní prostředí,
akviziční politika a postavení společnosti ČEZ v evropské energetice
09:20 - 09:40 Blahoslav Němeček, místopředseda a ředitel sekce licencí a regulace, ERÚ
spolupráce regulátora na nové energetické legislativě, unbundling, budoucí výzvy pro regulátora
09:40 - 10:00 Kamil Blažek, advokát, Linklaters
komparace a zhodnocení české energetické legislativy, porovnání s EU,
právní nástroje podporující trh s elektřinou a perspektivy jeho rozvoje
10:00 - 10:10 otázky a odpovědi, diskuse s publikem
10:10 - 10:25 přestávka, občerstvení

Sekce II: Obchodování s emisemi, pricipy a přístup ČR, legislativa a praxe
 
10:25 - 11:45 Panelová diskuse:
principy obchodování velkých a malých emisí, systém obchodování, burza, sjednocování systémů, celosvětový vývoj a perspektivy, příležitosti v ČR
Vedoucí panelu:
Jiří Dudorkin, Ernst & Young
Účastníci panelu:
Jaroslav Maroušek, ředitel, SEVEn, o. p. s.
Luboš Pavlas, generální ředitel, Pražská teplárenská, a. s.
Miroslav Marvan, ředitel, OTE, a. s.
Tomáš Chmelík, vedoucí oddělení, MŽP ČR
Zdeněk Zörkler, odborný pracovník, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
11:45 - 12:10 otázky a odpovědi, diskuse s publikem
12:10 - 12:15 závěrečné slovo

Kontaktní osoba:
Ivana Šantrochová
e-mail: ivana.santrochova@euro.cz
Tel: 251 026 152