TĚŽKOSTI TĚŽKÉHO PRŮMYSLU ... aneb jak přetavit ocel na zlato

Termín: 08:00 – 12:30

Místo: hotel Corinthia Towers, Bellevue Hall 24.patro, Kongresová 1, 140 00 Praha 4
Program:
08:00 – 08:30 registrace, snídaně
08:30 – 08:40 úvodní slovo šéfredaktora týdeníku EURO a moderátora konference
Moderátor: Stanislav Kázecký, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Sekce I: Aktuální otázky českého ocelářství
 
08:40 - 09:10 Zdeněk Urban, ředitel, Odbor těžkého strojírenství MPO ČR Národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, doprovodný sociální program, snižování nadbytečných kapacit v oblasti výroby železa a oceli a válcovaných materiálů, získání strategických investorů, úloha vlády, konkurenceschopnost ČR
09:10 - 09:30 Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel, Třinecké železárny, a.s. Současný stav, průběh a výsledky restrukturalizace českého ocelářského průmyslu z pohledu ocelářské společnosti - „třinecká cesta“
09:30 - 09:45 otázky a odpovědi, diskuse s publikem
09:45 - 10:15 přestávka, občerstvení  
Sekce II: Panelová diskuse: Predikce vývoje trhu těžkého průmyslu, světová konjunktura, vývoj cen surovin, regulace trhu těžkého průmyslu atd.
 
10:15 - 11:35 František Chowaniec, předseda představenstva a generální ředitel, Mittal Steel Ostrava a.s.
Vladimír Bail, předseda představenstva a generální ředitel, Vítkovice Steel, a.s.
Jaroslav Raab, předseda představenstva a výkonný ředitel, Hutnictví železa, a.s.
Jaroslav Borák, ředitel pro strategii, Vítkovice, a.s.Vize českého těžkého průmyslu
Petr Smutný, ředitel podnikových restrukturalizací, PricewaterhouseCoopers - Globalizační trendy v ocelářském průmyslu
Ludvík Juřička, advokát, Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. - Ochrana hospodářské soutěže ve smyslu regulace trhu těžkého průmyslu
Zdeněk Trojek, jednatel, Trojek, s.r.o.Vývoj cen surovin
11:35 - 11:50 otázky a odpovědi, diskuse s publikem
Sekce III: Role bankovního sektoru v modernizaci těžkého průmyslu
 
11:50 - 12:10 Stanislav Nestrašil, Corporate Banking Director, Vice-president, Citibank, a.s. Možnosti participace finančního sektoru na dalším rozvoji ocelářského průmyslu
12:10 - 12:20 otázky a odpovědi, diskuse s publikem
12:20 - 12:30 závěrčné slovo moderátora