Gas Business Breakfast

Termín: 08:00 – 12:30
Místo: hotel Corinthia Towers, Bellevue Hall 24.patro, Kongresová 1, 140 00 Praha 4
Jaké změny přinesla nová legislativa českému plynárenství v uplynulém roce? Jaké jsou záměry státu při další vlně liberalizace? Jak vnímají jednotliví aktéři odvětví současnou situaci na trhu s plynem a jaká jsou jejich očekávání v blízké budoucnosti? Jaké jsou právní aspekty otevřeného trhu?

Jazyk: čeština / němčina

Program:
08:00 – 08:30 registrace
08:30 – 08:40 úvodní slovo šéfredaktora týdeníku EURO a moderátora konference  
Moderátor: Vratislav Ludvík, předseda dozorčí rady, Pražská plynárenská, a.s.
Sekce I: Současný stav na trhu se zemním plynem v ČR a EU
 
08:40 - 09:00 Ulrich Jobs, předseda představenstva, RWE Transgas, a.s. aktuální situace v českém plynárenství a na trhu se zemním plynem
09:00 - 09:20 Jiří Bis, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR cíle a aplikace české energetické politiky
09:20 - 09:40 Radek Lucký, člen představenstva Jihočeská plynárenská, a.s. další postup otevírání trhu se zemním plynem
09:40 - 10:00 Blahoslav Němeček, místopředseda a ředitel sekce regulace, Energetický regulační úřad první zkušenosti s otevřením trhu, záměry pro další vlnu liberalizace
10:00 - 10:20 Dan Ťok, prezident, Česká plynárenská unie jaké změny přinesla nová legislativa českému plynárenství v letošním roce, nová role České plynárenské unie
10:20 - 10:25 otázky a odpovědi, diskuse s publikem
10:25 - 10:55 přestávka, občerstvení  
Sekce II: Otevření trhu – právní aspekty
 
10:55 - 11:15 Jan Zaplatílek, ředitel, Odbor plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita
Sekce III: Další vývoj liberalizace na plynárenském trhu
 
11:15- 11:35 Michal Mejstřík, ředitel a předseda představenstva, EEIP, a.s.a Institutu ekonomických studií, FSV UK zkušenost z liberalizace v zahraníčí a předpoklady pro liberalizaci na straně zdrojů
11:30 - 12:15 Diskuse: Další vývoj liberalizace na plynárenském trhu
Vratislav Ludvík, předseda dozorčí rady, Pražská plynárenská, a.s.
Ulrich Jobs, předseda představenstva, RWE Transgas, a.s.
Jiří Bis, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Radek Lucký, člen představenstva, Jihočeská plynárenská, a.s.
Blahoslav Němeček, místopředseda a ředitel sekce regulace, Energetický regulační úřad
Dan Ťok, prezident, Česká plynárenská unie
Jan Zaplatílek, ředitel, Odbor plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Michal Mejstřík, ředitel a předseda představenstva, EEIP, a.s. a Institutu ekonomických studií, FSV UK
12:20 - 12:30 otázky a odpovědi, diskuse s publikem, závěrečné slovo
12:30 - 12:31 závěrečné slovo

Kontaktní osoba:
Hofmannová Vlasta e-mail: vlasta.hofmannova@euro.cz Tel: 251 026 124