Život na dluh ... aneb zadluženost domácností v České republice

Termín: 08:40 – 14:00

Místo: hotel Corinthia Towers, Bellevue Hall 24.patro, Kongresová 1, 140 00 Praha 4
Vydavatelství EURONEWS pořádá další ze série odborných konferencí, tentokrát na téma zadluženosti českých domácností, exekuce a vymáhání pohledávek. Pozvaní odborníci z řad poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zástupců bank, státní správy, právních firem a exekutorů zde ve společném dialogu představí své zkušenosti, upozorní na rizika a legislativní řešení vymáhání dlužných částek a představí aktuální trendy jako např. funkčnost úvěrových registrů. Záštitu nad akcí převzal Ing. Tomáš Prouza, MBA, náměstek ministra financí.
Program:
08:40 – 09:00 registrace, snídaně
09:00 – 09:05 úvodní slovo šéfredaktora ekonomického týdeníku EURO  Istvána Lékó a řídícího partnera Chase Pullman JUDr. Šimona Kubišty
Moderátor: Jakub Železný, redaktor, Česká televize, Český rozhlas 1 Radiožurnál
Sekce I: Problematika zadluženosti a exekuce v České republice
 
09:05 - 09:10Předtočená anketa s lidmi z ulice ( I. část) „Žijete na dluh? Máte půjčku? Auto na leasing? Kolik procent platu odvádíte na pravidelné platby…?“
09:10 - 09:30 Ing. Tomáš Prouza, MBA, náměstek ministra financí,Ministerstvo financí ČR Zadluženost a její dopady do ekonomiky ČR
09:30 - 09:50 JUDr. Šimon Kubišta , řídící partner, Chase Pullman V ČR roste počet dlužníků… co s nimi aneb jak se efektivně domoci svých prostředků zpět
09:50 - 10:10 Mgr. Petr Kučera, výkonný ředitel, Czech Credit Bureau Co všechno smíme vědět o dlužnících
10:10 - 10:30 Eugen Oehm, Tax Manager, KPMG Czech Republic Daňové dopady vymáhání pohledávek
10:30 - 10:40 otázky a odpovědi
10:40 - 11:00 přestávka, občerstvení
11:00 - 11:05 Předtočená anketa s lidmi z ulice (II. část) „Dovedete si představit, že u Vás zaklepe na dveře exekutor….?“
11:05 - 11:25 Mgr. Lenka Černošková, exekutorka, Exekutorský úřad Prostějov Exekuce a její vymožitelnost v praxi
11:25 - 11:45 JUDr. Stanislav Sviták, soudce, Okresní soud Chomutov
JUDr. Hana Lamaczová, exekuční soudkyně, Obvodní soud pro Prahu 9 Praxe českých soudů s hromadnými žalobami, výkon rozhodnutí
11:45 - 11:50 otázky a odpovědi
11:50 - 12:50 oběd 
Sekce II: Panelová diskuse: Vymáhání pohledávek v České republice
 
12:50 - 13:45 Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora, Statutární město Ústí nad Labem Efektivní správa a vymáhání pohledávek v municipalitách
Mgr. Jan Kabilka, Head of Assets Recovery, Komerční banka Vymáhání a správa pohledávek v podmínkách finančního ústavu
Michaela Horová, manažer pro právní vymáhání pohledávek, Český Telecom Případové studie z praxe: „Jak se problematika pohledávek řeší ve velkých korporacích?“
13:45 - 13:55 otázky a odpovědi
13:55 - 14:00 závěrečné shrnutí

Kontaktní osoba:
Ivana Šantrochová e-mail: Ivana.Santrochova@euro.cz Tel: 251 026 152