Euro Business Breakfast

Termín: 8:30 - 10:30
Místo: Corinthia Towers, Kongresová 1, 140 69, Praha 4
Už podeváté se v hotelu Corinthia Towers uskutečnila diskusní snídaně předních českých byznysmenů s politiky a zástupci státní správy „Euro Business Breakfast“. Setkání, které proběhlo minulé úterý se neslo v duchu tématu „Regulace v ekonomice České republiky“. Debaty s podnikatelskou sférou moderovanou zástupem šéfredaktora týdeníku EURO Pavlem Páralem (vlevo) se zúčastnila za Českou národní banku členka bankovní rady a vrchní ředitelka Michaela Erbenová, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák a Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu. Jak už složení účastníků napovídá, hovořilo se o současných i možných budoucích zásazích regulatorních orgánů ve finančním sektoru, v telekomunikacích, v energetice a v oblasti vymezené soutěžním právem.

Téma diskuse: „Regulace v ekonomice České republiky“

Přednášející:


  • Ing. Martin Pecina, MBA, předseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

  • PhDr. Pavel Dvořák CSc., předseda, Český telekomunikační úřad

  • Ing. Josef Fiřt, předseda, Energetický regulační úřad

  • Ing. Michaela Erbenová, PhDr., členka bankovní rady a vrchní ředitelka, Česká národní banka
  • Moderátor diskuse: Pavel Páral zástupce šéfredaktora, EURONEWS

Tlumočení zajišťuje společnost SPARK.

Kontaktní osoba: Martina Kučerová, tel. 251 026 176, mob. 724 140 345, e-mail: ebb@euro.cz.