Gas Business Breakfast

Termín: 08:00 – 12:30
Místo: hotel Corinthia Towers, Bellevue Hall 24.patro, Kongresová 1, 140 00 Praha 4


Jazyk: čeština / němčina

Program:
08:00 – 08:15 registrace
08:15 – 08:25 István Lékó, šéfredaktor týdeníku EURO, úvodní slovo
Moderátor: Vratislav Ludvík, člen dozorčí rady, Severočeská plynárenská, a.s.
Sekce I: Současný stav na trhu se zemním plynem v ČR a EU
 
08:25 - 08:45 Ulrich Jobs, předseda představenstva, RWE Transgas, a.s. české plynárenství - součást evropského trhu se zemním plynem; bezpečnost dodávek a nové výzvy; další možnosti využití zemního plynu
08:45 - 09:05 Jan Zaplatílek, ředitel, Odbor plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR státní energetická koncepce a postavení plynárenství v ČR
09:05 - 09:25 Josef Fiřt, předseda, Energetický regulační úřad zkušenosti se zavedením regulace cen v roce 2006; vývoj cen po skončení regulace
09:25 - 09:45 Roman Budinský, prezident, Česká plynárenská unie Eurogas – strategická vize evropského plynárenství a její vazby na ČR
09:45 - 10:05 Jaroslav Horych, obchodní ředitel, VEMEX s.r.o. zkušenosti VEMEX s.r.o. při vstupu na trh se zemním plynem v České republice
10:05 - 10:25 Jan Zaplatílek, ředitel, Odbor plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita
10:25 - 10:45 Radek Lucký,předseda představenstva, Jihočeská plynárenská, a.s. zkušenosti z hledání efektivní formy regionální distribuční společnosti s cílem zabezpečit lepší služby vlastním zákazníkům ve zmíněných podmínkách trhu a legislativy ČR
10:45 - 10:55 otázky a odpovědi, diskuse s publikem
10:55 - 11:15 přestávka, občerstvení  
Sekce II: Unbundling plynárenských společností
 
11:15 - 11:30 Milan Fafejta, generální ředitel, Pražská plynárenská, a.s. Liberalizace trhu a Pražská plynárenská, a.s.
11:30 - 11:45 Filip Thon, člen představenstva, RWE Transgas, a.s. Právní unbundling skupiny RWE v České republice "Světlo na konci tunelu..."
11:45 - 12:25 Panelová diskuze: Další vývoj trhu po skončení regulace
Michal Mejstřík, ředitel a předseda představenstva, EEIP, a.s. a Institut ekonomických studií, FSV UK vztah ceny zemního plynu a ropy - světové zásoby; vývoj cen zemního plynu po skončení regulace vyplývající ze zkušenosti EU; regionalizace trhu s flexibilitou a zkušenosti z liberalizace v zahraničí
Jindřich Broukal, předseda představenstva, Východočeská plynárenská, a.s. a Severomoravská plynárenská, a.s.
Roman Budinský, prezident, Česká plynárenská unie
Josef Fiřt, předseda, Energetický regulační úřad
Milan Fafejta, generální ředitel, Pražská plynárenská, a.s.
Jan Boucký, advokát, AK Pokorný, Wagner&spol.
12:25 - 12:30 otázky a odpovědi, diskuse s publikem
12:30 - 12:31 závěrečné slovo

Kontaktní osoba:
Hofmannová Vlasta e-mail: vlasta.hofmannova@euro.cz Tel: 251 026 124