Podnikání v Rusku

Termín: 08.15–12.30
Místo: hotel Corinthia Towers, Bellevue Hall 24.patro, Kongresová 1, 140 00 Praha 4
Společnost EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, uspořádala dne 6.3. 2007 diskusní setkání, kterého se zúčastnila zhruba stovka vybraných zástupců podnikatelských subjektů, kteří se chystají investovat v rámci Ruské federace, a využít tak nabízený potenciál této země. Poděkování patří partnerům akce, AK Brzobohatý Brož & Honsa, agentuře CzechTrade, Českému domu Moskva a Komoře pro hospodářské styky se SNS.

Jazyk: čeština/ruština

Program:

08.15–08.30 registrace, snídaně
08.30–08.40 zahájení, úvodní slovo
08.40–11.00 Panelová diskuse:
Václav Petříček, náměstek ministra průmyslu a obchodu,
MPO ČR
Podnikatelské příležitosti v Ruské federaci
Miloš Jaro, ředitel, Český dům Moskva
Úloha Českého domu v Moskvě ve vztahu k českým podnikatelům
Jiří Mašata, ředitel, CzechTrade Moskva
Úloha agentury CzechTrade při podpoře českých podnikatelů v Rusku
Juraj Čiernik, obchodní manažer odboru exportního a projektového financování, Česká exportní banka, a. s.
Podpora a financování českých investic v Rusku
Jiří Němec, společník a vedoucí partner, Brzobohatý Brož & Honsa/BBH Legal LLC
Legislativní a právní souvislosti spojené se vstupem na trh
František Masopust, výkonný ředitel, Komora pro hospodářské styky se SNS
Politické vztahy mezi Českou republikou a Ruskem ve vztahu k podnikání
Michael Kralert, senior manažer, Deloitte & Touche RSC Ltd.
Ekonomické a účetní aspekty podnikání v Ruské federaci
Jan Petřík, partner, Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s.
Případová studie
11.00-11.25 otázky a odpovědi
11.25-11.30 závěrečné slovo
11.30-12.30Šachová simultánka s velmistrem Sergejem Movsesjanem
pouze pro registrované zájemce

Kontaktní osoba:
Nosková Kateřina
e-mail: katerina.noskova@euro.cz
Tel: 251 026 152