Život na dluh ... aneb zadluženost domácností v České republice

Termín: 08.40–14.00

Místo: hotel Corinthia Towers, Bellevue Hall 24.patro, Kongresová 1, 140 00 Praha 4

II. ročník této konference byl pořádán pod oficiální záštitou
Miroslava Kalouska, ministra financí České republiky!
 
Jazyk: čeština /angličtina

Program:

08.40–09.00 registrace, snídaně
09.00–09.05 úvodní slovo šéfredaktora ekonomického týdeníku EURO Istvána Lékó a řídícího partnera Chase Pullman Šimona Kubišty
 
Moderátor: Jakub Železný
 

Blok I: Problematika zadluženosti a exekuce v České republice
 
09.05-09.10 Předtočená anketa (I. část)
Žijete na dluh?
09.10-09.30 Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí České republiky
09.30-09.45 Šimon Kubišta, řídící partner, Chase Pullman
Jak se efektivně domoci svých prostředků zpět
09.45-10.05 Miroslav Singer, viceguvernér, Česká národní banka
Zadluženost domácností v ČR podle poznatků České národní banky
10.05-10.25 Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS
Změna v chování dlužníků
10.25-10.40 Jana Zíková, Key Account Manager, Factum Invenio
Kdo si na co půjčuje? Profil dnešního českého dlužníka

10.40-11.00

přestávka, občerstvení

11.00-11.05

Předtočená anketa (II. část)
Dovedete si představit, že u Vás zaklepe na dveře exekutor…?
11.05-11.20 Marcela Marešová, předsedkyně kontrolního oddělení, Česká advokátní komora
Rekodifikace úpadkového práva a její dopady v praxi (insolvenční zákon)
11.20-11.35 Adam Daněk, předseda, Rozhodčí institut v Praze
Rozhodčí řízení jako nástroj ke zvýšení efektivity inkasního procesu
11.35-11.50 Ondřej Mareš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice
Exekuce a její vymahatelnost v praxi

11.50-12.50

oběd 
 

Blok II: Panelová diskuse: Vymáhání pohledávek v České republice  

12.50-13.30

Jiří Lípa, vedoucí útvaru TV poplatků, Česká Televize
Jan Kracík, obchodní ředitel, Legal Solutions
Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků – hromadná elektronická podání v podmínkách české justice
Jakub Skála, ředitel odboru vymáhání pohledávek, Santander Consumer Finance a.s.
Early collection
Karol Jurák, General Manager, Profidebt, s.r.o.
Případová studie: Komplexní řešení retailových pohledávek
13.30-13.55 otázky a odpovědi
13.55-14.00 závěrečné shrnutí

Kontaktní osoba:
Kateřina Nosková
e-mail: katerina.noskova@euro.cz
Tel: 251 026 152