Gas Business Breakfast Rok 2007 – reflexe plynárenského trhu

Termín: 08:30 – 11:45
Místo: hotel Corinthia Towers, Bellevue Hall 24.patro, Kongresová 1, 140 00 Praha 4
Program:
08:30 – 09:00 Registrace, snídaně
09:00 – 09:10 István Lékó, šéfredaktor týdeníku EURO, úvodní slovo
Moderátor: Vratislav Ludvík
Sekce I: Reflexe plynárenského trhu 2007
 
09:10 - 09:30 Martin Bursík, místopředseda vlády ČR Využití zemního plynu v palivoenergetickém mixu ČR a dopravě, přístup v EU a ČR, závěry Zprávy o životním prostředí ČR v roce 2006
09:30 - 09:50 Martin Herrmann, předseda představenstva CEO a CFO RWE Transgas, a. s. a viceprezident České plynárenské unie České plynárenství jako součást evropského trhu se zemním plynem; energetická efektivita prioritou skupiny RWE v ČR Nový legislativní balíček EU a jeho možný dopad na trh s plynem v ČR
09:50 - 10:10 Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, ředitel sekce průmyslu a energetiky Vývoj trhu v ČR na pozadí legislativních změn EU a postavení plynárenství v ČR
10:10 - 10:25

Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu Další vývoj regulace v plynárenství a spolupráce Regulačních orgánů v EU; regulační pobídky na zajištění bezpečnosti dodávek

10:25 - 10:40 Pavel Kafka, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro oblast zahraniční vztahy Liberalizace energetického trhu a vazby na podnikatelské prostředí ČR
10:40 - 10:50 otázky a odpovědi, diskuse
Sekce II: Zemní plyn a ekologie
 
10:50 - 11:05 Karel Havel, člen dozorčí rady Svazu dopravy a ředitel ČSAD, a. s. Česká Lípa CNG jako lék na znečištěný vzduch ve městech (MHD) a jeho začlenění do Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013
11:05 - 11:20 Roman Budinský, prezident České plynárenské unie a předseda představenstva Severočeské, Středočeské a Západočeské plynárenské, a. s. Moderní způsoby užití zemního plynu
11:20 - 11:35 otázky a odpovědi, diskuse
11:35 závěrečné slovo

Kontaktní osoba:
Růžena Rousková e-mail: ruzena.rouskova@euro.cz Tel: 251 026 150