Podnikání na Ukrajině

Termín: 08:30 – 12:00
Místo: hotel Corinthia Towers, Bellevue Hall 24.patro, Kongresová 1, 140 00 Praha 4
Společnost EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, uspořádala dne 26.3. 2008 diskusní setkání, kterého se zúčastnila zhruba stovka vybraných zástupců podnikatelských subjektů, kteří se chystají vstoupit na ukrajinský trh nebo již na Ukrajině aktivně působí. Poděkování patří partnerům akce, patronovi České inženýrské a. s. a generálnímu partnerovi Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář.

Je ukrajinský trh pro podnikání českých firem atraktivní? Jak velká jsou rizika? S jakou specifikou je třeba počítat? Díky menší konkurenci může ten, kdo se nebojí, vydělat. Čeká ho boj s rozbujelou byrokracií? A jak české podnikatele chrání ukrajinské zákony? Má Česká republika ošetřené obchodní vztahy s Ukrajinou?

Moderátor:

Jakub Železný

Program:

 

8.00 - 8.30

Registrace, snídaně

8.30 - 8.35

István Lékó, šéfredaktor, týdeník EURO
Jaroslav Bašta, velvyslanec České republiky na Ukrajině
Úvodní slovo

8.35 - 9.00

Tomáš Hüner, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vztah Ukrajiny k českým investorům

9.00 - 9.25

Jiří Kubát, člen představenstva, CIAS
Rizikové faktory ve stavebnictví na Ukrajině

9.25 - 9.50

Jevgenij Jevstafjev, ředitel, Zastoupení banky Forum v ČR
Organizace exportního financování, export českých technologií na Ukrajinu

9.50 - 10.15

Jana Brzoňová, vedoucí regionálního týmu, CzechTrade
Konkrétní pomoc agentury podnikatelům při vstupu na ukrajinský trh

10.15 - 10.40

Jana Vasilenková, výkonná ředitelka, Accace
Základní informace o účetnictví, rozdíly mezi UA a CZ, základní přehled o mzdových nákladech

10.40 - 11.05

Monika Šimůnková Hošková, generální ředitelka, PETERKA & PARTNERS LLC, Kyjev
Právní vztahy k nemovitostem a výstavba na Ukrajině

11.05 - 11.20

Přestávka na kávu

11.20 - 11.50

Panelová diskuse přednášejících v čele s panem Františkem Masopustem, výkonným ředitelem Komory SNS

11.50 - 12.00

Otázky a odpovědi

12.00

Závěrečné slovoKontaktní osoba:
Růžena Rousková
e-mail: ruzena.rouskova@euro.cz
Tel: 251 026 150