EURO Business Club

Termín: 17.30–19.30
Místo: Salonek Topaz, Prague Imperial Hotel, Na Poříčí 15, Praha 1
Společnost EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, uspořádala dne 6. 5. 2008 další z exkluzivních setkání osobností měsíce týdeníku EURO s názvem EURO Business Club. V rámci této komorní akce se hosté mohli setkat nejen se zajímavými osobnostmi, jejichž rozhovory přinesl týdeník EURO v měsíci dubnu, ale i s čelnými představiteli domácí obchodní, ekonomické a politické scény.

EURO Business Club jsou pravidelná setkání osobností týdeníku EURO, které se konají na měsíční bázi. Další z těchto setkání se uskuteční opět ve čtvrtek 5. 6. 2008 v salonku Topaz nově zrekonstruovaných prostor Prague Imperial Hotel.

Účast na akci je možná pouze na základě osobního pozvání zástupcem společnosti EURONEWS, a. s.. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se tohoto projektu nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Kateřina Nosková
E-mail: katerina.noskova@euro.cz, tel.: 251 026 152, mobil: 602 779 281

Hosté:
Irena Prašilová, Senior Manager, Accenture Central Europe B.V. • Miroslav Tomka, Senior Manager, Accenture Central Europe B.V. • Petr Otepka, předseda představenstva a generální ředitel, ALTERMED CORPORATION, a.s • Jana Polanská, Marketing Manager, APOGEO Tax, a.s. • Ladislav Musil, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, Česká Pošta, s.p. • Petr Brávek, ředitel úseku Org-IT, Česká spořitelna, a.s. • Tomáš Dzik, ředitel sekce majetkové účasti, ČEZ, a.s. • Jiří Šimek, vedoucí strategie obchodu, E.ON Česká republika, s.r.o. • Jan Holásek, Partner, HAVEL & HOLÁSEK s.r.o. • Zbyněk Frolík, ředitel společnosti, Linet spol. s r.o. • Ján Čarný, generální ředitel, MasterCard Europe • Petr Mašek, řídící partner, Mašek a spol., Advokátní kancelář • Dalibor Lukeš, Server & Tools Business Group Manager, Microsoft s.r.o. • Marek Šnajdr, 1. Náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR • Radek Pokorný, řídící partner, POKORNÝ, WAGNER & spol. • David Chour, generální ředitel, PROFI CREDIT Czech, a.s. • Lubor Žalman, předseda představenstva a generální ředitel, Raiffeisenbank a.s. • Jiří Fajkus, generální ředitel, Real Spektrum • Tomáš Končický, ředitel reprezentace, Sal. Oppenheim • Edvard Kožušník, ředitel sekretariátu předsedy Senátu, Kancelář Senátu ČR • Daniel Ťok, místopředseda představenstva a generální ředitel, Skanska CS a.s. • Jiří Polák, prezident, Sdružení pro informační společnost • Evžen Varadinek, předseda představenstva a generální ředitel, SWS a.s. • Jiří Kunert, předseda představenstva a generální ředitel, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.