EURO Business Club

Termín: 17.30–19.30
Místo: Salonek Topaz, Prague Imperial Hotel, Na Poříčí 15, Praha 1
Společnost EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, uspořádala dne 4. 9. 2008 další z exkluzivních setkání osobností měsíce týdeníku EURO s názvem EURO Business Club. V rámci této komorní akce se hosté mohli i tentokrát setkat nejen se zajímavými osobnostmi, jejichž rozhovory přinesl týdeník EURO v letních měsících červenci a srpnu, ale i s čelnými představiteli domácí obchodní, ekonomické a politické scény.

EURO Business Club jsou pravidelná setkání osobností týdeníku EURO, která se konají na měsíční bázi. Další z těchto setkání se uskuteční opět ve čtvrtek 2. 10. 2008 v salonku Topaz nově zrekonstruovaných prostor Prague Imperial Hotel.

Účast na akci je možná pouze na základě osobního pozvání zástupcem společnosti EURONEWS, a. s.. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se tohoto projektu nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Kateřina Nosková
E-mail: katerina.noskova@euro.cz, tel.: 251 026 152, mobil: 602 779 281

Hosté:
Robert Schaffer, ředitel společnosti, EURONEWS, a. s. • István Lékó, šéfredaktor, ekonomický týdeník EURO • Alena Sochorová, Senior Manager, Accenture Central Europe B.V. • Miroslava Benešová, Head of Legal Department , Aero Vodochody, a.s. • Michael Fabián, Country Manager for Czech Republic & Slovakia, American Express • Jan Brázda, viceprezident, Americká obchodní komora v ČR • Miroslav Řihák, generální ředitel a předseda představenstva, ANECT a.s. • Zuzana Lufinková, obchodní ředitelka , Auviex, s.r.o. • Martin Kuncek, Executive Director, B. Braun Avitum s.r.o. • David Šimonek, seniorní advokát, Baker & McKenzie, v.o.s. • Alexandr César, Managing Partner, Baker & McKenzie, v.o.s. • Dalibor Lukeš, generální ředitel, CZ GOLF a. s. • Stanislav Beneš, generální ředitel, ČD-Telematika a.s. • Petr Valenta, Project Manager, Česká spořitelna, a.s. • Tomáš Chmelík, Environmental Investments, ČEZ a.s. • Kateřina Šmídková, ředitelka samostatného odboru ekonomického výzkumu, ČNB • Josef Kotrba, Managing Partner, Deloitte Czech Republic • Štěpán Lacina, Managing Partner, Glisco, a.s. • Marek Růžička, Application & Infrastructure Manager, HEWLETT-PACKARD s.r.o. • Petr Slabý, ředitel privátního bankovnictví, Komerční banka, a. s. • Petr Karásek, obchodní a marketingový ředitel, MICROSOFT s.r.o. • Václav Mach, ředitel pro vladni vztahy (LCA Lead), MICROSOFT s.r.o. • František Dohnal, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad • Marek Dospiva, Partner, Penta Investments, a.s. • Radek Pokorný, řídící partner, POKORNÝ, WAGNER & spol. • Ivo Štric, předseda představenstva, PORR (Česko) a.s. • Dana Trezziová, daňová poradkyně, Procházka, Randl, Kubr, advokátní kancelář • Miroslav Bělina, rozhodce, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR • Jiří Zapletal, generální ředitel, ŠKODA HOLDING a.s. • Lenka Dočekalová, Country Manager, TRANSCOM spol. s r.o. • Otto Vitouš, marketingový ředitel a člen představenstva, UNICORN • Pavel Brandl, předseda výkonného výboru, výkonný výbor Pozemkového fondu.