GAS Business Breakfast

Termín: 9.00 - 12.00
Místo: hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha 8
Vydavatelství Euronews, a. s. pro vás ve spolupráci s Českou plynárenskou unií připravuje 5. ročník odborné plynárenské konference Gas Business Breakfast. Akce proběhne 28. listopadu v sále Grand Ballroom hotelu Hilton Prague Téma konference:
„ZEMNÍ PLYN: KLÍČOVÉ PROBLÉMY, KLÍČOVÉ PERSPEKTIVY“ Program a přednášející
8.30 – 9.00 Registrace a snídaně
9.00 – 9.05 Robert Schaffer - ředitel vydavatelství EURONEWS, a.s.
Zahájení Gas Business Breakfast
Sekce I - Plynárenství v globálním a celoevropském kontextu
9.05 – 9.10 Alexandr Vondra – místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti (ze záznamu)
Energetika jako priorita českého předsednictví
9.10 - 9.15 Martin Herrmann – předseda představenstva, CEO a CFO RWE Transgas, a.s. a viceprezident České plynárenské unie
Klíčové problémy a klíčové perspektivy plynárenství
9.15 – 9.30 Cristobal Burgos-Alonso – poradce, DG TREN (Evropská komise)
Legislativní návrhy EU v oblasti plynárenství
9.30 - 9.45 Margot Laudon - Eurogas (Evropská plynárenská unie)
Energetická politika pro Evropu a podíl plynu energetickém mixu
9.45 – 10.00 Pedro Moraleda – předseda komise pro strategii, IGU(Mezinárodní plynárenská unie)
Možnosti LNG na Evropském plynárenském trhu
10.00 – 10.15 Aleš Musil – generální ředitelství pro hospodářskou soutěž
(DG Competition)
Politika hospodářské soutěže Evropské unie - hrozba nebo pomoc plynárenství
10.15 – 10.30 Diskuse
Sekce II - Vývoj plynárenského sektoru v ČR
10.30 – 10.35 Alexandr Vondra – místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti (ze záznamu)
Vnitřní trh s plynem - odpovědi na otázky průzkumu Ipsos Tambor
10.35 - 10.50Tomáš Hüner – náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
České plynárenství v rámci novelizované legislativy
10.50 - 11.05Sylva Škrdlová -Energetický regulační úřad
Liberalizace trhu - je trh již skutečně otevřen?
11.05 – 11.20 Milan Kajtman - člen Oponentní rady Nezávislé energetické komise pro posouzení energetických potřeb Česka
Doporučení vládě pro státní energetickou koncepci v oblasti plynu do roku 2050
11.20 – 11.35 Martin Herrmann – předseda představenstva, CEO a CFO RWE Transgas, a.s. a viceprezident České plynárenské unie
Vývoj a vyhlídky plynárenského sektoru v ČR
Roman Budinský – prezident České plynárenské unie a předseda představenstva Severočeské, Středočeské a Západočeské plynárenské a.s.
Závěrečné slovo
11.35 – 11.50 Diskuse
Moderátor: Jakub Železný, Česká televize Simultánní kabinové tlumočení zajištěno Účast na akci je možná pouze na základě osobního pozvání. Pozvánka platí pro jednu osobu a je nepřenosná.
Registrace byly uzavřeny Kontaktní osoba:
Martina Jannová, tel.: 251 026 124, e-mail:martina.jannova@euro.cz