CO ČEKÁ ČESKOU DOPRAVU V BUDOUCNU?

Termín: 10.00-12.30
Místo: hotel Mandarin Oriental Prague, Nebovidská 459/1, Praha 1
Pořadatel: vydavatelství EURONEWS, a. s.
Termín: 25. 2. 2009
Čas: 10.00–12.30 hodin
Místo: hotel Mandarin Oriental Prague, Nebovidská 459/1, Praha 1
Moderátor: Jakub Železný
Patron: Deloitte Czech Republic
Generální partner: RENOMIA, a. s.
Účast: pouze na osobní pozvání

Vydavatelství EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, uspořádalo další z cyklu diskusních setkání s názvem EURO Business Brunch. Akce se uskutečnila dne 25. 2. 2009 v hotelu Mandarin Oriental Prague a věnovala se aktuálnímu tématu Dopravy.

Diskuse se věnovala mimo jiné otázkám české dopravy na pozadí našeho předsednictví EU - příležitosti, směřování, strategie a rozvoj dopravy v České republice.
Jaký bude směr rozvoje dopravní infrastruktury? Jak rychle bude pokračovat stavba nových dálnic, rozšiřování těch stávajících, především proslulé D1? A nepřemístit „dopravní dění“ raději na železnici? Umíme využít fondy EU pro financování projektů PPP?


v panelové diskusi zasedli:
Petr Bendl, ministr, Ministerstvo dopravy
Zdeněk Žák, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy ČR
Petr Šlégr, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy ČR
Alfréd Brunclík, generální ředitel, ŘSD ČR
Miroslav Svítek, proděkan, ČVUT
Michal Petrman, vedoucí partner, Deloitte Czech Republic
Martin Borovka, generální ředitel, SSŽ
Jan Komárek, generální ředitel, SŽDC

Kontaktní osoba:
Růžena Rousková, tel.: 251 026 150; e-mail: ruzena.rouskova@euro.cz