Ekonomická situace na pozadí rozvoje podnikání

Termín: 16.00-19.30
Místo: Vizovice - areál firmy Rudolf Jelínek
Pořadatel: vydavatelství EURONEWS, a. s.
Termín: čtvrtek 15. 4. 2010
Čas: 16.00–22.00 hodin
Místo: schowroom společnosti Rudolf Jelínek, Razov 472, Vizovice
Moderátor: Jakub Železný
Patron: KPMG
Generální partneři: AK Havel & Holásek, Sal Oppenheim, GE Money Bank
Účast: pouze na osobní pozvání

Vydavatelství EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, uspořádal další z cyklu regionálních setkání s názvem EURO Regional. Akce se uskutečnila ve čtvrtek 15. dubna 2010 v areálu vizovické firmy Rudolf Jelínek a věnovala se aktuálním tématům Rozvoj podnikání na pozadí ekonomické situace; Podpora využívání prostředků ze strukturálních fondů EU


Časový harmonogram:
 
15.30 - 16.00 Registrace hostů
16.00 – 16.05Vojtěch Jirků, generální ředitel vydavatelství EURONEWS, a. s.
Úvodní slovo 
16.05 - 18.30
  • Představení řečníků
  • Panelová diskuse a otázky z publika
 Juraj Chmiel
Ministr pro evropské záležitosti
 Libor Lukáš
Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
 Erik Geuss
Náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Daniel Braun
Vrchní ředitel sekce NOK a evropských záležitostí MMR
Otakar Hora
Partner společnosti KPMG Česká republika
Miroslav Lukšík
Předseda Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a generální ředitel společnosti Pozemní stavitelství Zlín
 Lubomír Kovařík
Generální ředitel společnosti Česká zbrojovka
Tomáš Úlehla
poslanec a člen Rady města Zlína
 Pavel Dvořáček
Generální ředitel společnosti Rudolf Jelínek a hostitel akce
  
18.30Závěrečné slovo
18.30 - 22.00Neformální setkání přednášejích s hosty akce spojené s prohlídkou a ochutnávkou, raut

Kontaktní osoba:
Růžena Rousková, tel.: 251 026 150; e-mail: ruzena.rouskova@euro.cz