Rozvoj průmyslu, dopravy a zdravotnictví

Termín: 16.00-19.30
Místo: Plzeň - areál Plzeňského Prazdroje
Pořadatel: vydavatelství EURONEWS, a. s.
Termín: středa 19. 5. 2010
Čas: 16.00–22.00 hodin
Místo: Plzeňský Prazdroj, konferenční a společenské centrum Secese, U Prazdroje 7, Plzeň
Moderátor: Jakub Železný
Patron: Rowan Legal
Generální partner: PPF Banka
Účast: na základě pozvánky

Vydavatelství EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, pořádal první z cyklu regionálních setkání s názvem EURO Municipal. Akce se uskutečnila ve středu 19. května 2010 v areálu plzeňské firmy Plzeňský Prazdroj a věnovala se aktuálnímu tématu Rozvoj průmyslu, dopravy a zdravotnictví.


Časový harmonogram:
 
15.30 - 16.00 Registrace hostů
16.00 – 16.05István Lékó, šéfredaktor týdeníku EURO
Úvodní slovo 
16.05 - 18.30
  • Představení řečníků
  • Panelová diskuse a otázky z publika
 Vladimír Tošovský
Ministr průmyslu a obchodu ČR
Milada Emmerová Hejtmanka Plzeňského kraje
 Michal Sedláček
1. náměstek ministra pro evropské záležitosti
 Markéta Hellerová Náměstkyně pro zdravotní péči
Petr Rund Náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou
Jiří Kaňák Ředitel odboru veřejného a komunálního sektoru, PPF Banka
Závěrečné slovo
18.30 - 22.00Neformální setkání přednášejích s hosty akce spojené s prohlídkou a ochutnávkou, raut

Kontaktní osoba:
Růžena Rousková, tel.: 251 026 150; e-mail: ruzena.rouskova@euro.cz