Ostrava - město inovací

Termín: 15.00-19.30
Místo: Ostrava - Vítkovický zámeček
Pořadatel: vydavatelství EURONEWS, a. s.
Termín: 11. října 2010
Čas: 15.00–19.30 hodin
Místo: Rothschildův zámeček ve Vítkovicích
Moderátor: Jakub Železný
Patron: Rowan Legal
Generální partneři: PPF Banka, Deloitte ČR
Účast: na základě pozvánky

Vydavatelství EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, pořádá další z cyklu regionálních setkání s názvem EURO Regional. Akce se uskuteční v pondělí 11. října 2010 ve vítkovickém Rothshildově zámečku v Ostravě a bude se věnovat aktuálnímu tématu Ostrava - město inovací.

  • životní prostředí
  • čerpání dotací z EU
  • nová odvětví, vývoj, výzkum, inovace
  • propojení průmyslu a škol
  • informační technologie

Časový harmonogram:
 
14.30 - 15.00 Registrace hostů
15.00 – 15.05Vojtěch Jirků, generální ředitel EURONEWS, a. s.
Úvodní slovo 
15.05 - 17.30
  • Představení řečníků
  • Panelová diskuse a otázky z publika
 Pavel Drobil
ministr, Ministerstvo životního prostředí ČR
Ivo Vondrák rektor Vysoké školy báňské
Dalibor Madej náměstek primátora v Ostravě
Miroslav Křížek generální ředitel Czechinvestu
Tomáš Kubíček vedoucí partner oddělení řízení rizik, Deloitte ČR
Marek Ploc ředitel divize privátního bankovnictví PPF banky
Vilém Podešva partner Rowan Legal
Závěrečné slovo
17.30 - 19.30Neformální setkání přednášejích s hosty akce spojené s rautem

Kontaktní osoba:
Petra Nováková, tel.: 603 436 006; e-mail: petra.novakova@euro.cz