Priority české a evropské energetiky: Jak dál?

Termín: 09.00–11.30
Místo: Hotel CARLO IV. Boscolo
Pořadatel: vydavatelství EURONEWS, a. s.
Termín: Úterý 8. 3. 2011
Čas: 09.00–11.30 hodin
Místo: Hotel CARLO IV. Boscolo, Senovážné náměstí 13, Praha 1
Patron: E.ON
Partneři: Česká spořitelna, Kinstellar
Účast: na základě pozvánky

Vydavatelství EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, pořádal EURO Konferenci na téma Priority české a evropské energetiky: Jak dál?:


Témata:

  • Energetický summit EU a jeho dopady na ČR (rozvoj vnitřního trhu s energiemi, energetická infrastruktura, podpora inovativních energetických technologií, koordinace energetické politiky zemí EU vůči třetím zemím)
  • Energetická efektivita, projekt 20/20/20
  • Role bankovního sektoru v podpoře energetického rozvoje v České republice
  • Novela energetického zákona (změna kompetencí, ochrana spotřebitele etc.)
  • Dopady cen energií na malé a střední podnikání v ČR (fungování trhu, vliv obnovitelných zdrojů na náklady, předvídatelnost vývoje cen energií)
  • Další možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR
Program:
08.30 – 09.00 registrace
09.00 – 09.05 úvodní slovo
Vojtěch Jirků, generální ředitel vydavatelství EURONEWS, a. s.
09.05 – 10.30 příspěvky řečníků
Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu
Michael Fehn jednatel, E.ON Česká republika, s.r.o.
Jakub Židoň Energy specialist, Česká spořitelna, a.s.
Kamil Blažek partner, advokátní kancelář Kinstellar, s.r.o.
David Šeich předseda, Unie malých a středních podniků ČR
Miroslav Zajíček ředitel, Laboratoř experimentální ekonomie, Národohospodářská fakulta VŠE
10.30 – 11.30 diskuse
Vstup na akci je možný výhradně po registraci.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 251 026 152 nebo 777 566 932, Marek Dvořák, marek.dvorak@euro.cz.