Reforma zdravotnictví pro Českou republiku v Evropě 21. století

Termín: 15.00-17.30
Místo: Hradec Králové - hotel Nové Adalbertinum
Pořadatel: vydavatelství EURONEWS, a. s.
Termín: čtvrtek 2. června 2011
Čas: 15.00–17.30 hodin
Místo: Hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové
Moderátor: Jakub Železný
Partneři: Advokátní kancelář Havel & Holásek, KPMG Česká republika, GE Money Bank, Česká pojišťovna
Účast: na základě pozvánky

Vydavatelství EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, pořádá další z cyklu regionálních setkání s názvem EURO Regional. Akce se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2011 v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové a bude se věnovat aktuálnímu tématu:
Role státu ve zdravotnictví Financování zdravotnictví Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
Časový harmonogram:

14.30 - 15.00 Registrace hostů
15.00 – 15.05Vojtěch Jirků, generální ředitel EURONEWS, a. s.
Úvodní slovo 
15.05 - 17.30Představení řečníků Panelová diskuse a otázky z publika
Leoš Heger
ministr, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Marek Šnajdr předseda správní rady, VZP
Jana Třešňáková členka Rady s gescí zdravotnictví, Královéhradecký kraj
Petr Solsky ředitel pro rozvoj vztahů s veřejným sektorem, Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Zeno Veselík director, poradenské služby, KPMG Česká republika
Miroslav Zámečník hlavní ekonomický analytik týdeníku EURO, člen NERV 
17.30Neformální setkání přednášejích s hosty akce spojené s rautem

Kontaktní osoba:
Marcela Foglová, tel.: 251 026 164; e-mail: marcela.foglova@euro.cz