Priority ekonomického a ekologického rozvoje regionu

Termín: 10.00-12.30
Místo: Ostrava - Vítkovický zámeček
Pořadatel: vydavatelství EURONEWS, a. s.
Termín: 3. června 2011
Čas: 10.00–12.30 hodin
Místo: Vítkovický zámeček, Ruská 101, Ostrava
Moderátor: Jakub Železný
Patron: KPMG Česká republika
Partner: GE Money Bank
Účast: na základě pozvánky

Vydavatelství EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, pořádá další z cyklu regionálních setkání s názvem EURO Regional. Akce se uskuteční v pátek 3. června 2011 ve vítkovickém Rothshildově zámečku v Ostravě a bude se věnovat aktuálním tématům s názvem Priority ekonomického a ekologického rozvoje regionu

  • opatření za účelem zlepšování kvality ovzduší na Ostravsku
  • ekologizace dopravy
  • sanace ekologických zátěží
  • ekonomické směřování regionu

Časový harmonogram:
 
9.30 - 10.00 Registrace hostů
10.00 – 10.05Vojtěch Jirků, generální ředitel EURONEWS, a. s.
Úvodní slovo 
10.05 - 12.30
  • Představení řečníků
  • Panelová diskuse a otázky z publika
 Tomáš Chalupa
ministr, Ministerstvo životního prostředí ČR
Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje - v jednání
Aleš Boháč náměstek primátora pro dopravu v Ostravě
Blanka Dvořáková Director, KPMG Česká republika
Mirek Topolánek generální ředitel, VAE Controls Group, a. s.
Jiří Cienciala generální ředitel a předseda představenstva, Třinecké železárny, a. s. - v jednání
Závěrečné slovo
12.30 - 13.30Neformální setkání přednášejích s hosty akce spojené s rautem

Kontaktní osoba:
Jakub Zykmund, tel.: 724 967 207; e-mail: jakub.zykmund@euro.cz