Ostrava - město slibných projektů

Termín: 10:00-12:30
Místo: Ostrava - Vítkovický zámek
Pořadatel: vydavatelství EURONEWS, a. s.
Termín: 5. dubna 2012
Čas: 10:00 – 12:30 hodin
Místo: Vítkovický zámek, Výstavní 99, Ostrava
Moderátor: Jakub Železný
Patron: KPMG Česká republika
Partner: Havel, Holásek & Partners
Partner: GE Money Bank
Mediální partner: Factum Invenio
Účast: na základě pozvánky

Vydavatelství EURONEWS, a. s., vydavatel ekonomického týdeníku EURO, pořádá další z cyklu regionálních setkání s názvem EURO Regional. Akce se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2012 ve Vítkovickém zámku v Ostravě a bude se věnovat aktuálním tématům s názvem Ostrava - město slibných projektů

  • Rozvoj, vývoj kraje
  • Investice, realizace projektů, dotace EU
  • Konkurenceschopnost

Časový harmonogram:
 
9:30 - 10:00 Registrace hostů
10:00 – 10:05Úvodní slovo
Vojtěch Jirků, předseda představenstva EURONEWS, a. s.
10:05 - 12:30příspěvky řečníků a panelová diskuse
 Daniel Braun 1. náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Petr Kajnar primátor města Ostravy
Vlastimil Halla director, Management Consulting, KPMG Česká republika
Pavel Říha partner, advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners
Jan Světlík generální ředitel a předseda představenstva, VÍTKOVICE, a.s.
Závěrečné slovo
12:30 - 13:30Neformální setkání přednášejích s hosty akce spojené s rautem

Kontaktní osoba:
Petra Nováková, tel.: +420 603 436 006; e-mail: petra.novakova@euro.cz