Profil Euro Setkání

 

Týdeník Euro přináší relevantní a vzhledem k mediálnímu zázemí vydavatelství zároveň i ty nejaktuálnější informace nejen prostřednictvím svého tištěného média, ale také pořádáním společenských a vzdělávacích akcí.

Projekty pod značkou Euro Setkání zahrnují odborné i společenské akce,  které návštěvníkům umožňují osobně potkávat odborníky a potenciální obchodní partnery z oblasti byznysu, politiky a ekonomiky. Cílem jednotlivých projektů je podporovat a dále rozšiřovat komunitu čtenářů a stávajících i potenciálních obchodních partnerů převážně z řad Decission a Opinion Makers. Účastníci a partneři těchto projektů tak mají možnost se osobně setkávat, navazovat či dále prohlubovat své obchodní vztahy a zároveň vyslechnout odborníky působící ve všech důležitých oborech české ekonomiky.

Spolupráce v rámci těchto projektů zahrnuje jedinečné mediální zviditelnění partnerské společnosti (před, v průběhu a po konání akce) v ekonomickém týdeníku Euro, na internetových stránkách a současně i v titulech mediálních partnerů daného projektu. Zároveň umožňuje ucelenou interaktivní prezentaci zástupců partnera v rámci samotné akce. Rozsah participace partnerské společnosti se odvíjí od zvoleného typu partnerství, jehož nabídku Vám na vyžádání rádi zajistíme.

 

Struktura Euro Setkání
 

Euro Business Breakfast

Exkluzivní dopolední setkání předních českých politiků s top manažery významných společností působících v České republice. Jedná se o společenské, interaktivní, čtvrtletně se opakující setkání umožňující hostům otevřeně diskutovat nejen s návštěvníky dané akce, ale i s přednášejícími samotnými. Účast na těchto setkáních je možná pouze na základě osobního pozvání zástupcem týdeníku Euro formou nepřenosné pozvánky pro jednu osobu. Průměrná účast je 100 osob.

 

Euro Business Club

Každý týden nový rozhovor, každý týden nová tvář a nové kontakty. Podělit se o to všechno mohou účastníci pravidelného Euro Business Clubu, kam jsou vždy zvány osobnosti jednotlivých čísel týdeníku Euro. Kromě nich nechybějí ani zajímaví představitelé byznys komunity, vrcholoví manažeři firem a zástupci podnikatelů a státní správy. Euro Business Club se koná osmkrát do roka a je určen především předním českým politikům, manažerům a podnikatelům. Euro Business Club je koncipován jako neformální komorní setkání s průměrnou návštěvností 30 osob.

 

Euro Konference

Jedná se o odborné půldenní až celodenní akce zaměřené na náročnější profesní témata. Na konferencích vystupují odborní přednášející, kteří mohou nabídnout zajímavé zkušenosti a nové poznatky. Účastníci tak mají možnost potkat se se zajímavými lidmi z oblasti ekonomiky, politiky či obchodu. Konference se účastní okolo 80 lidí.

 

Euro Regional

Společensko-vzdělávací projekt umožňující setkání zástupců významných regionálních firem s představiteli státní správy a samosprávy na pravidelné bázi nese název Euro Regional. Každoročně probíhá celkem šest setkání. Hlavním cílem projektu je řešení problémů podnikání v regionu a navázání obchodních kontaktů mezi hosty. Euro Regional je určen především pro ředitele nejvýznamnějších firem v regionu, podnikatele a politické špičky. Každá z akcí je určena pro 60 osob.

 

Euro pro export / Euro Regional pro export

Exkluzivní setkání zástupců státní správy, politiků, odborné veřejnosti a top manažerů významných společností působících v České republice, které je tematicky zaměřeno na problematiku exportu. Diskusní setkání je koncipováno jako panel odborníků, kdy po prezentaci každého z řečníků následuje moderovaná diskuse s publikem. Tematicky se akce věnují zejména mezinárodní obchodní strategii, dialogu mezi státem a privátním sektorem v oblasti podpory exportu a exportních příležitostí, financování vývozu investičních celků a jiných velkých exportních zakázek a nově vznikajícím trhům, na kterých by se mohli čeští exportéři prosadit. Projekt Euro pro export má ambici pomoci českým firmám v hledání přístupů, jak exportovat na zahraniční trhy. Zároveň se jedná o diskusní platformu s cílem formulovat teze a doporučení pro českou ekonomiku a export.